Register Class Days Times Class Starts Class Ends Tuition
Register 2022 Dance Beginner 1/2Combo Class Tue 4:15pm-5:45pm 09/06/2022 06/20/2023  
Register 2022 Dance Jazz/ Tap Level 1 Combo class Tue 5:45pm-7:15pm 09/06/2022 06/20/2023  
Register 2022 Dance Ballet & Tap Primary 2 Fri 4:30pm-5:30pm 09/09/2022 06/16/2023